Interview med bestyrelsesmedlem: ”Det er hamrende vigtigt, at vi som organisation er i god kontakt med vores medlemmer. Det kræver, at vi får tilvejebragt nye rammer,” siger Bjarne Kaspersen Hansen, næstformand for bestyrelsen i DAMUSA.

Bjarne Kaspersen Hansen (pressefoto)

I foråret 2017 bringer vi korte interviews med medlemmer af DAMUSAs bestyrelse for at høre, hvorfor de har valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet, hvad DAMUSA er for dem, og hvad der er vigtigt at arbejde for på musikskoleområdet og i det musikpolitiske felt.

Bjarne Kaspersen Hansen er nyvalgt næstformand for DAMUSAs bestyrelse (marts 2017). Han har været medlem af DAMUSAs bestyrelse i to år og har været formand for bestyrelsen i Herlev Musikskole. Har været aktiv i kommunalpolitik og blandt andet tidligere ansat i Kommunernes Landsforening.

Hvorfor er du gået ind i arbejdet som bestyrelsesmedlem i DAMUSA?

”Jeg har været formand for bestyrelsen i Herlev Musikskole i en årrække. På et tidspunkt var jeg med til at arrangement i DAMUSA-regi og blev spurgt, om det var noget for mig at være med i bestyrelsen. Det sagde jeg ja til, for jeg ser det som et arbejde, der passer godt i forlængelse af min almindelige politiske og samfundsengagerede tilgang til tingene. Musikskolen har altid haft en stærk placering for mig. Selv om jeg aldrig selv har lært at spille musik. Jeg opfatter mig selv som brugerrepræsentant. Men også supplereret med en videregående interesse for samfundet og en stærk interesse i, at vi har velfungerende musikskoler her i landet.”

Hvordan ser du på samarbejdet med øvrige organisationer og andre dele af musiklivet?

”Man skal samarbejde med alle relevante parter. Den nære samarbejdspartner er jo DMKL, men der er også andre vigtige interessenter. Og det må gælde der som så mange andre steder, at når man er inde i et positivt samarbejde, så styrker man hinanden. Jeg er gammel organisationsmand, og derfra ved jeg, at en effektiv og god interesseorganisation kan man kun drive, hvis man har en god dialog og et godt samarbejde med andre parter. Det skal en organisation som DAMUSA naturligvis også have. Det internationale samarbejde er også uhyre vigtigt. Man får ikke styrke af at lukke sig inde. For DAMUSA er det naturligvis Sverige og Norge, der er tæt på, men samarbejdet skal række længere ud i Europa. Her i maj skal jeg repræsentere DAMUSA i EMU, Den Europæiske Musikskole Union, der afholder generalforsamling. Det glæder jeg mig til, og det er en væsentlig opgave at styrke det internationale samarbejde.”

Hvad er det vigtige for dig i dit engagement i det organisatoriske arbejde?

”Det er hamrende vigtigt, at vi som organisation er i god kontakt med vores medlemmer. Det kræver, at vi får tilvejebragt nye rammer. Ud ad DAMUSA og DMKL kan der opstå en organisation, som kan forene alle de relevante parter. Det kan jo ikke nytte noget, at vi ender som hærføreren, der drager af sted, og på et tidspunkt opdager, at de, der gik bag ved, er gået hjem. Den situation skal DAMUSA meget nødigt havne i. Det er klart at de udmeldelser, der har været, er en indikator på, at nogen åbenbart føler sig bedre repræsenteret andre steder. Man kan som organisation ikke gøre ret meget, hvis ikke man er i samklang med sine medlemmer.”

”En meget vigtig ting for mig er de vilkår, musikskolerne og musikundervisningen har. Jeg kan godt blive forskrækket, når jeg ser på for eksempel min egen musikskoles pristabel. En fuld lektion med soloinstrument koster næsten 10.000 kr. om året. Det er mange penge. I forvejen har vi kulturelle barriere her i landet. Der er mange børn, der ikke får adgang til musikundervisningen, fordi det ikke er en tradition i familien. Men der er også børn, der ikke får adgang til musikken, fordi egenbetalingen er høj. Vi skal passe meget på med, at musikskolen ikke kun bliver en eliteskole. Vi skal bryde mange barriere – kønsmæssigt, kulturelt og socialt. Det bliver en udfordring.”

/Blom

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button