Interview med bestyrelsesmedlem: ”Musikskolerne har en samfundsopgave, og det er nødvendigt at tydeliggøre den. Vi skal vise, at investeringer i musik- og kulturskoler betaler sig,” siger Jan Hansen, musikskoleleder i Høje-Taastrup og medlem af bestyrelsen i DAMUSA.

Af Martin Blom Hansen

I foråret 2017 bringer vi korte interviews med medlemmer af DAMUSAs bestyrelse for at høre, hvorfor de har valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet, hvad DAMUSA er for dem, og hvad der er vigtigt at arbejde for på musikskoleområdet og i det musikpolitiske felt.

Jan Hansen er medlem af DAMUSAs bestyrelse (marts 2017). Han er leder af Høje-Taastrup Kommunale Musikskole.

Hvorfor er du gået ind i arbejdet som bestyrelsesmedlem i DAMUSA?

”Musikskolernes succes og opnåelse af mål sker kun i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem elever, lærere, ledelse, forældre og andre interessenter. Vi skal skabe forudsætning for en livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøver og lytter. Udviklingen af musikskolerne skal ske i en demokratisk dialog mellem alle parter. Jeg synes, at DAMUSA er denne demokratisk platform, der kan sikre en legitim varetagelse af krav og ønsker om udvikling for musikskoleområdet i forhold til de politiske niveauer. Det er derfor jeg er gået ind i arbejdet.”

Hvordan ser du på samarbejdet med øvrige organisationer og andre dele af musiklivet?

”Jeg mener, det er vigtigt, at alle dele af musik- og kulturlivet står sammen. Vi skal have sat kulturen på vækstdagsordenen, og det kan vi kun gøre samlet.”

Hvad er det vigtige for dig i dit engagement i det organisatoriske arbejde?

”Musikskolerne har en samfundsopgave, og det er nødvendigt at tydeliggøre den. Vi skal vise, at investeringer i musik- og kulturskoler betaler sig. Det kræver, at vi samarbejder i netværk på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan. Jeg tror, udviklingen af vores lokale musikskole har utrolig meget gavn af dette samarbejde.”

”I forhold til den proces, DAMUSA er i gang med netop nu om en bredere organisation og øget samarbejde med DMKL mener jeg, at et tæt samarbejde mellem alle organisationer er vigtigt. Jeg synes, vi mangler at få defineret de fælles mål og visioner for musik- og kulturskolernes fremtid, før vi beslutter os for, hvilken slags organisation vi skal have, der kan hjælpe os til at opnå de mål og visioner. Jeg forstår og anerkender de økonomiske udfordringer musikskolerne har ved at skulle betale til to organisationer, der nok grundlæggende vil det samme. Men vi skal tænke os godt om, før vi har den endelige organisation. Indtil da mener jeg, at en midlertidig konstruktion med to tæt samarbejdende foreninger kunne være en mulighed. For eksempel et tæt samarbejde mellem sekretariaterne og fordeling af praktiske opgaver.”

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button