Interview med bestyrelsesmedlem: ”Hvis ikke vi samarbejder, begynder vi at rive musik- kulturskolerne fra hinanden indefra. Det må for alt i verden ikke ske,” siger Christian Eiming, nyvalgt formand for bestyrelsen i DAMUSA.

Christian Eiming (pressefoto)

I foråret 2017 bringer vi korte interviews med medlemmer af DAMUSAs bestyrelse for at høre, hvorfor de har valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet, hvad DAMUSA er for dem, og hvad der er vigtigt at arbejde for på musikskoleområdet og i det musikpolitiske felt.

Christian Eiming er nyvalgt formand for DAMUSAs bestyrelse (marts 2017). Han har været medlem af DAMUSAs bestyrelse siden 2016, og er formand for bestyrelsen for Kulturskolen Norddjurs. Christian Eiming er teaterinstruktør og koordinator og underviser på Musicalskolen under Kulturskolen Viborg.

Hvorfor er du gået ind i arbejdet som bestyrelsesmedlem i DAMUSA?

”Musik- og kulturskolerne spiller en meget vigtig rolle i det samfund, vi har i dag. Vi har en forpligtelse over for vores børn og de fremtidige generationer til at sørge for, at der er dette kulturelle åndehul i et samfund, der for mig at se bliver mere og mere kulturelt udsultet. DAMUSA er en organisation, der dækker både ledere, brugere og lærere. Det er unikt og ikke set ret mange andre steder. Jeg har desuden været involveret i musik- og kulturskolerne i mange år blandt andet som underviser og har været formand for danske musikstævner for børn og voksne i ti år.”

Hvordan ser du på samarbejdet med øvrige organisationer og andre dele af musiklivet?

”Hvis ikke vi samarbejder, begynder vi at rive musik- kulturskolerne fra hinanden indefra. Det må for alt i verden ikke ske. Vi bliver nødt til at anerkende, at vi er forskellige interessenter i det her mange-facetterede kulturelle puslespil. Vi har det samme mål alle sammen, men der er måske forskellige veje at komme derhen. Derfor er samarbejdet med DMKL og ikke mindst fusionen af DAMUSA og DMKL alfa og omega for kulturskolernes overlevelse. Både i dagligdagen og på et organisatorisk plan. Når det er sagt, kunne jeg godt tænke mig et øget samarbejde med det øvrige professionelle musikliv herunder konservatorierne. Også et øget samarbejde med folkeskolen står højt på listen. Musik- og kulturskolerne kan være med til at løfte det faglige niveau på folkeskolerne. Men omvendt skal musik- og kulturskolerne ikke blande sig i det, folkeskolen er rigtig god til.”

Hvad er det vigtige for dig i dit engagement i det organisatoriske arbejde?

”At vi højner dannelsen og tager dannelsesbegrebet alvorligt. At vi samarbejder over en bred kam og ikke bekriger hinanden internt. Og så er det efter min mening supervigtigt, at vi tænker kulturskoler som kulturskoler og tør tage alle de musiske og kreative fag ind under samme hat. Teater, billedkunst og så videre. Alt det, der er med til at skabe det allervigtigste, nemlig dannelse af de unge mennesker. Musik- og kulturskolerne spiller her en meget vigtig rolle.”

”Som nyvalgt formand Jeg har meddelt, at jeg kun sidder som formand frem til 1. januar 2018. På det tidspunkt skulle vi gerne være færdige med fusionen med DMKL, og så er min opgave færdig. Så skal andre tage over og føre den nye organisation videre. Som formand for DAMUSAs bestyrelse er min opgave, at denne fusion kommer til at forløbe på en god og respektfuld måde.”

/Blom

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button