DAMUSA mener: Det er glædeligt, at Musikskoletænketankens rapport har sat en udvikling i gang. Det var en spændende dag, da tænketanken i slutningen af august i år mødte en velforberedt kulturminister, som stillede relevante spørgsmål og kom med konstruktive tanker. Ikke mindst var det positivt, at kulturministeren udtrykte stor interesse for, at rapporten skal være et redskab til at udvikle de danske musikskoler.

Ministeren lovede at gå i dialog med politikerne fra Folketingets Kulturudvalg, og hun glæder sig til at vi om et år kan gøre status over, hvilken effekt rapporten har haft.

DAMUSA mener, at vi skal bruge rapporten som inspiration til drøftelser og dialog om musikskolernes i et fremtidigt Danmark.

Rapporten fremhæver med rette, at det statistiske materiale og den dataindsamling, vi hidtil har brugt som grundlag for at drøfte de danske musikskoler, har plads til forbedring. Det er ikke en nyhed, men noget blandt andre DAMUSA har fremhævet ved flere lejligheder. Det glædelige er nu, at med udgivelsen af rapporten har vi hørt ministeren tage ansvar for det ufuldstændige indberetningssystem, og at der nu er igangsat et arbejde hos Danmarks Statistik for at afdække problemerne og finde bud på løsninger.

I medierne fik rapporten og musikskolerne en vis spalteplads. At musikskolerne er de rige børns klub, er jo kedelig konstatering og her er det vigtigt at understrege, at musikskolerne ikke afviger fra bl.a. idrætsforeninger og andre aktiviteter. Undersøgelser peger på, at mange fritidsaktiviteter har en skæv social slagside. I musikskolerne er brugen af fripladser med til at sikre, at også interesserede børn fra mindre velstillede hjem, kan gøre brug af undervisningen i musikskolerne.

At musikskolerne er i kontakt med børn fra alle sociale lag, særligt i samarbejdet med folkeskolerne, er noget af det, vi skal bygge musikskolernes succes på i fremtiden. Vi mangler dog et større overblik over, hvordan billedet på landsplan ser ud med antallet af fripladser og de ressourcer, der bruges på denne sociale støtteordning.

I dette nummer af DAMUSA Nyt kan man læse om den aktuelle udvikling i de pædagogiske uddannelser. Et af de fokusområder, hvor man kunne ønske sig, at tænketankens rapport havde rummet større ønsker og skarpere udmeldinger. Men virkeligheden er, at udviklingen allerede er rigtig godt i gang, så lad os glæde os over, hvad det kan føre til.

Kulturministeren og tænketankens formand Søren Bojer Nielsen har nu været til det lovede dialogmøde med Folketingets Kulturudvalg. Udvalgets formand, socialdemokraten Orla Hav, har allerede grebet bolden og vil arrangere en høring på Christiansborg om musik- og kulturskolerne.

Rapportens første succes er, at den ikke er blevet lagt i skuffen. Succes nummer to er, at den har skabt en åben debat. DAMUSA vil fortsat arbejde for, at debatten fortsætter, så vi udvikler de danske musikskoler til gavn for mange flere børn.

Bjarne Kaspersen Hansen
næstformand i DAMUSAs bestyrelse

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button