Rapporten fra musikskoletænketanken har mange steder affødt både lokale og nationale diskussioner med fokus på, hvordan vi i fremtiden bedst sikre børns muligheder for at beskæftige sig med musik. Det er rapportens første succes.

DAMUSA kender til eksempler på, at musikskolernes bestyrelser og lærerkollegier sætter rapporten på dagsordenen. Der er også kommuner, hvor den relevante fagchef bruger rapporten som afsæt til udviklingsplaner på området. Det er positivt, og på landsplan vil DAMUSA være i dialog med de kulturpolitiske ordførere, så de er klædt på, når kulturudvalgets formand inviterer til høring om rapporten.

Et af de vigtige punkter i rapporten er spørgsmålet om musikskolestatistikken. Nyhedsbrevet DAMUSA Nyt har tidligere beskrevet problematikken med indberetning, datagrundlag og statistik, og i vi følger op med en journalistisk artikel i denne udgave af DAMUSA Nyt.

Når det gælder udviklingsarbejdet på musikskoleområdet er DAMUSA med til at løfte opgaven. To projekter ser nu dagens lys, og begge er omtalt i det aktuelle nyhedsbrev: Dels projektet OrkesterMester, som DMKL, Skolelederforeningen, DR SymfoniOrkestret og DAMUSA i partnerskab står bag. Og dels kulturskolernes deltagelse i projektet ”Inkluderende Kulturliv i Norden”. Danske skoler er netop udpeget, og herudover er det tanken at etablere nationale netværk på området, så viden og erfaring kommer ud til så mange som muligt.

En glædelig nyhed er også, at orkesterprojektet HOPE med base i Høje-Taastrup nu er sikret økonomisk via blandt andet en kommunal støtte. Læs også mere om det i nyhedsbrevet.

Sidst men ikke mindst ønsker DAMUSAs bestyrelse DMKLs nye formand, Anja Reiff, velkommen. Vi glæder og til at fortsætte samarbejdet – blandt andet med hensyn til kulturpolitiske møder og dagsordner og til forsat at drøfte, hvordan vi i fremtiden bedst varetager musikskolernes interesser, og hvilken organisering der vil være mest gavnlig.

Nina Ulf Jørgensen, generalsekretær i DAMUSA

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button