Trods finanskrisen og beliggenheden i et af landets tyndt befolkede områder fandt Lemvig Kommune syv millioner kr. til at skabe en moderne musikskole med lækre faciliteter i byens nedlagte politistation. Initiativet har vakt positiv genklang: Søndag løb Lemvig Musikskole med sejren som Årets Musikskolekommune 2014.

 Af Christine Christiansen

Mens andre af landets kommuner skruede kraftigt ned for kulturudgifterne i takt med, at den økonomiske krise tog til, gik Lemvig den modsatte vej: En omfattende restaurering omdannede byens nedlagte politistation til en moderne musikskole, der stod klar i efteråret 2012. 

”Lærere og elever har fået optimerede forhold i lydisolerede lokaler, gode ventilationsforhold og rigtigt lys. Vi fik lejlighed til at opdatere vores udstyr og spiller nu på nye instrumenter. Der er internetadgang og gode nodetavler i alle rum. I det hele taget har vi fået et tidsvarende undervisningsmiljø, og de fysiske rammer på musikskolen præger undervisningen positivt. Lærerne bliver mere motiverede til at udvikle deres undervisning,” oplever Jens Dammeyer Sørensen, der er leder på Lemvig Musikskole.

En vigtig spiller på kulturscenen
Han joker med, at kommunen ligger i det tyndt befolkede ’Vandkantsdanmark’ – heldigvis var det ikke en stopklods for, at restaureringen kunne realiseres.
”I en lille kommune er det vigtigt at dyrke de aktiviteter og tilbud, der gør det særligt at bo i Lemvig. Musikskoleprojektet var på dagsordenen gennem flere år. Vi havde hele tiden positiv opbakning fra kommunen, men det rette sted og økonomien skulle findes. Til sidst var lokaliteten og budgettet på plads, og ombygningen kunne gennemføres. Med så flotte rammer til både undervisning og koncertaktiviteter er musikskolen blevet en vigtig spiller på kulturscenen i området,” uddyber lederen.

Trodsede finanskrisen
Også ude i landet vækker Lemvig Kommunes satsning på musikken positiv genklang: Søndag kunne DAMUSAs formand, Per Krogh Hansen, med glæde overrække musikskolen prisen som Årets Musikskolekommune 2014. Ved prisoverrækkelsen på Musikskoledagene i Tivoli fremhævede også han, at kommunen har trodset tidens dystre økonomiske prognoser:
”Alle ved, at jo længere vi kommer vestpå i landet, jo strammere er den kommunale økonomi. I ’Vandkantsdanmark’, er det ikke let at finde overskud til at give børn og unge musikudøvere ordentlige rammer til deres undervisning og samspil. Men det har man valgt at prioritere i Lemvig.”

Jens Dammeyer Sørensen er stolt over den flotte udnævnelse.

”Prisen som Årets Musikskolekommune er en anerkendelse af, at vi har prioriteret at styrke musikfaget for børn, unge og voksne i Lemvig i en tid, hvor der ellers bliver sparet. Da kommunen gav mulighed for, at musikskolen kunne flytte i nye flotte lokaler, var vi klar over, at det var en særlig stor gave. Det er lykkes os at få skabt et hus der åbner op og inviterer alle kommunes borgere til at deltage i vores aktiviteter.”

Opprioriterer talentudvikling
Ud over selve undervisningen danner musikskolen ramme for et børneteater, som har glæde af den gamle byrådssal som teaterscene. Desuden afvikles forskellige koncerter. De tiltrækker et publikum, som rækker ud over de daglige brugere af huset, forklarer musikskolelederen, der sammen med sin lærerstab også har kunnet opprioritere talentudviklingen.

”Fra staten fik vi støtte til at oprette en særlig talentlinje. Den har fra starten været en stor succes og en motivation for både elever og lærere. Desuden arbejder vi på at få skabt et miljø, som kan give de unge lyst til at bruge musikskolen mere uden for undervisningstiden. Det gamle celleafsnit i fængslet står til rådighed for elever, der gerne vil bruge lidt ekstra tid på at spille med andre eller øve og dygtiggøre sig i fritiden. Vi lægger vægt på, at vores elever skal få et forhold til musikskolen, som giver dem lyst til at komme her og bruge faciliteterne som deres sted,” lyder appellen fra lederen.

Tæt samspil med andre kommunale aktører
Han fremhæver musikskolens tætte samspil med andre kulturelle aktører i kommunen. Sidste skud på samarbejdet er ’Poesi i vandkanten’ – et tiltag, hvor musikskolen  samarbejder med gymnasiet, biblioteket og den lokale boghandel. Målet er at skabe interesse for poesi, og musikskolen bidrager med musikalske indslag.

For nylig deltog musikskolen i ’Vandfaldballader’ – en teater- og koncertfortælling, som blev afviklet i en svømmehal. Her var samarbejdspartnerne svømmeklubben, danseforeningen og  billedskolen.
Prisen som Årets Musikskolekommune skærper opmærksomheden omkring musikskolens aktiviteter. Det glæder Jens Dammeyer Sørensen, for som han siger:

Kulturkonsulent Amanda Christensen modtog prisen på vegne af Lemvig kommune

”Vi ønsker, at alle borgere i byen kender musikskolen og får lyst til at bruge den. Alle skal have mulighed for at komme her og deltage i vores forskellige tilbud. Sidst har vi åbnet huset for et samarbejde med sundhedsafdelingen, hvor vi laver et kor-tilbud for KOL-borgere i Lemvig. Et helt nyt klientel af borgere får således mulighed for at være en del af musikskolen.”
Med prisen kan musikskolen se frem til at få fint besøg senere på året:
”I DAMUSAs bestyrelse glæder vi os til at besigtige den nye, gamle bygning nærmere. Det er lykkedes flot for arkitekt Per Clausen at ændre bygningen for de syv millioner kr., kommunen rejste til formålet,” roste Per Krogh Hansen, mens han overrakte den fornemme præmie: Et diplom og et kunstværk efter musikskolens eget ønske til en værdi af 10.000 kr.

 

 

Share Button