Interview med bestyrelsesmedlem: “Vi skal arbejde for, at der fortsat er et stærkt statsligt og kommunalt engagement i musikskolen,” siger Klaus Lynbech, formand for bestyrelsen i DAMUSA.

Klaus Lynbech.

Klaus Lynbech.

Af Martin Blom Hansen

I de kommende måneder bringer vi korte interviews med medlemmerne af DAMUSAs bestyrelse for at høre, hvorfor de har valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet, hvad DAMUSA er for dem, og hvad de mener er vigtigt at arbejde på musikskoleområdet og i det musikpolitiske felt.

Klaus Lynbech er formand for DAMUSAs bestyrelse (siden 2015). Han sidder også i bestyrelsen i Gladsaxe Musik- og Billedskole. Klaus Lynbech repræsenterer DAMUSA i Musikskolernes Tænketank, som blev nedsat af kulturministeren i 2016. I det daglige arbejder Klaus Lynbech som sekretariatsleder for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

Hvorfor er du gået ind i arbejdet i bestyrelsen i DAMUSA?

”Musik har altid været centralt for mig – både i forhold til uddannelse, profession og fritid. Jeg startede med at spille violin som seksårig, og mine børn går på musikskole. Musikken giver meget og lærer os noget om os selv. Vi skal give vores børn de bedste muligheder for at komme ind i musikkens univers, og her spiller musikskolerne en stor rolle. Jeg vil derfor gerne være med til at løfte den vigtige opgaven. DAMUSA gør et stort stykke arbejde med at sætte musikskolerne på dagsordenen og er med til at sikre, at musikskolerne har de bedst mulige vilkår.”

Hvordan ser du på samarbejdet med øvrige organisationer og andre dele af musiklivet?

”Vi repræsenterer alle sider af musikskolen. Lederne, lærerne og brugerne. En samlet indgang til musikskolen, og det er DAMUSAS styrke at stå på de tre ben. Der er mange organisationer i musiklivet, og flere spiller ind i forhold til musikskolen. DAMUSAs rolle er at sikre, at vi samler kræfterne og arbejder i samme retning. Vi har som DAMUSA en forpligtelse til og en mulighed for at forene kræfterne i det arbejde, der retter sig mod musikskolerne. I det øvrige samarbejde med musiklivet skal vi sætte fokus på musikskolerne og deres samspil med det øvrige musikliv. Også det internationale samarbejde er vigtigt. Og så er det helt afgørende, at vi som sammenslutning lytter til musikskolerne og forstår, hvordan vi bedst kan fremme sagen.”

Hvad er det vigtige for dig i dit engagement i det organisatoriske arbejde?

”Ønsket om at musikskolerne får en bredere kontakt med en større mængde børn er vigtigt. Det spørgsmål har vi i musikskoletænketanken endnu ikke er færdige med at svare på. Det er en udfordring i mange kommuner, at det primært er de ressourcestærke børn, der går i musikskolen. Egenbetalingen og forældreopbakning spiller naturligvis en vigtig rolle. Derfor er spørgsmålet om, hvordan vi får flere børn i kontakt med musikken, et væsentligt fokuspunkt. Samarbejdet mellem musikskole og folkeskole er en af vejene frem.”

”En anden aktuel sag er mangfoldighedsdiskussionen, der har at gøre med køn, etnicitet og social- og økonomisk baggrund. Det er også noget, vi arbejder med i tænketanken. Det er eksempelvis debatten om den skæve kønsbalance, hvor pigerne er i undertal på nogle instrumenter, mens drengene er det på andre. Men det er i mine øjne en svær diskussion. Hvis ens datter kommer hjem og siger: Jeg vil gerne spille violin, så siger man som forældre jo ikke: Nej, du skal spille trommer. Jeg tror på, at man får størst glæde af det, man er mest motiveret af. Men det er vigtigt at arbejde med det på det lange stræk – for eksempel gennem rollemodeller og øjenåbnere som Jazzcamp For Piger så vi får rykket på det billede, hvor drengene spiller trommer, og pigerne spiller tværfløjte.”

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button