Musikskolernes lovgrundlag er Musikloven fra 1976, revideret i 2000, 2003, 2005 og 2006.

Ifølge Musikloven skal alle kommuner tilbyde musikundervisning i en kommunal eller selvejende musikskole. Kapitel 2A beskriver musikskolerne og lovens krav om, at alle kommuner skal have en musikskole: “enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole.”

Musikskolerne opererer fra 1. januar 2014 efter Bekendtgørelse om musikskoler.

Staten yder delvis refusion til kommunerne for udgifterne til driften. Se Kulturstyrelsens information om musikskoledrift.

 

 

Share Button