DAMUSA, Dansk Musikskolesammenslutning, er musik- og kulturskolernes landsorganisation, som blev dannet i 1994.  Organisationen arbejder for at fremme driften af og interessen for musikskolearbejde i Danmark. Midlet til at nå det mål er initiativer på mange forskellige planer, blandt andet holder DAMUSA kurser for musikskolebestyrelser og synliggør musik- og kulturskolerne gennem Public Relation, blandt andet i samarbejdet med musikskole-ambassadør Sigurd Barrett og ved uddeling af de årlige musikskole-priser. Hovedprioriteten er det politiske arbejde i forhold til partierne på Christiansborg. DAMUSA holder således løbende møder med Folketingets kulturpolitiske ordførere samt lejlighedsvis med de relevante ministre.

DAMUSA er en uafhængig brugerorganisation, der fungerer som samarbejds- og sparringspartner for Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik, Kulturstyrelsens musikskolekonsulent, Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL), Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF), Dansk Musikerforbund (DMF) og Kommunernes Landsforening (KL) samt mange andre interesseorganisationer. DAMUSA har plads i Statens Kunstfonds repræsentantskab for Musik og er høringspart i forbindelse med blandt andet lovgivning på musikskoleområdet.

DAMUSA er medlem af Europæisk Musikskole Union (EMU) samt Nordisk Musik- og Kulturskoleunion (NMKU) og repræsenterer således de danske musik- og kulturskoler i det internationale samarbejde.

DAMUSAs bestyrelse består af 5 brugerrepræsentanter (elevforældre), 2 lærerrepræsentanter samt 2 lederrepræsentanter. DAMUSAs formand og næstformand skal i følge vedtægterne vælges blandt brugerrepræsentanterne, hvilket giver organisationen en enestående legitimitet på den politiske arena. For den daglige drift står organisationens generalsekretær.

DAMUSAs første generalsekretær fra 1994-1997 var Arne Gaardsted Jørgensen – i dag leder af Den Kreative Skole i Fredericia. Han blev afløst på posten af Jens Bloch, som i dag er chef på Kolding Musikskole. I 2008 afløstes han af Poul Thunbo, souschef ved Odsherred Musikskole.

Fra 1. september 2013 er Nina Ulf Jørgensen generalsekretær. Udover sin musikvidenskabelige uddannelse fra Københavns Universitet og studier i moderne kultur og kulturformidling har Nina været en del af ledelsen i en række musikskoler i hovedstadsområdet, og hun har erfaringer fra blandt andet DR Symfoniorkestret, Rytmisk Musikkonservatorium, Musik & Ungdom og Musikskoledage i Tivoli.

Share Button