Uddrag fra debat på generalforsamling 2017

Debatten var livlig og intens på DAMUSAs generalforsamling 11. marts 2017. Som supplement til referatet er her et uddrag debatten op til afstemningerne om DAMUSAs fremtid.

Af Cecilie Jeberg Kjær

Se nyhedsartikel om generalforsamlingen her og find referatet her!

Uddrag fra debatten:

Edna Rasmussen, leder af Aabenraa Musikskole:
”Hvordan skal brugerne få en demokratisk og troværdig repræsentation i det nuværende DMKL?”

Erling Kyvsgaard, leder af Den Kreative Skole i Silkeborg, talsmand for de to medlemsskoler, der havde stillet forslag til DAMUSAs generalforsamling om at nedlægge DAMUSA:
”Det er ikke aftalt hvordan, det er bestyrelsens arbejde.”

Thomas Albæk Jakobsen, leder af Frederikshavn Musikskole:
”I Norge og Sverige har de en platform, som kan repræsentere ledere og brugere.”

Bjarne Kaspersen Hansen, DAMUSAs bestyrelse:
”Ændrede DMKL ikke sine vedtægter, så man definerede sit interessefelt ind over DAMUSAs?”

Erling Kyvsgaard:
”DMKL er gået ind for at dække danske musik- og kulturskoler generelt. Formålet har været at have en bredere dækning.”

Bjarne Kaspersen Hansen:
”Hvorfor ikke et forslag om at nedlægge DMKL?”

Erling Kyvsgaard:
”Fordi vi mener, at der er større opbakning til DMKL.”

Tom Henriques, leder af Roskilde Musiske Skole:
”DMKL kom ind for at varetage nogle bestemte opgaver. Tiden har gjort, at de er smeltet mere og mere sammen med DAMUSAs formål. Det er vigtigt, at de to organisationer bliver slået sammen. Det første forslag har været med til, at DAMUSAs bestyrelse har lagt sit eget forslag frem. Processen er i gang, og det er vigtigt, at vi tager fat i problemstillingen og finder ud af, hvordan man kan gøre det på bedste vis.”

Edna Rasmussen:
”Har I (de ti forslagsstillende skoler, red) en fornemmelse af, at der i DMKL er en vilje til at lukke og starte en ny organisation?”

Erling Kyvsgaard:
”Vi vil gerne have en lederbåret organisation. En brugerrepræsentation kunne finde sted gennem bestyrelsen. Vi ser det på den måde, at DMKL vil lave forslag til, hvordan det kan lade sig gøre. Igennem dialog vil vi opnå en stærk forening.”

Henrik Lilleholt Smidt, leder af Rudersdal Musikskole:
”De to alternative spørgsmål (hhv. forslag to fra de ti medlemsskoler og forslaget fra DAMUSAs bestyrelsen, red) minder meget om hinanden?”

Per Krogh Hansen, dirigent på generalforsamlingen (tidligere bestyrelsesformand i DAMUSA): ”Jeg ser forskellen i, at der er en processtyring i DAMUSAs forslag.”

Nina Ulf Jørgensen, generalsekretær i DAMUSA:
”Det er ikke sikkert, at den bedste organisation udelukkende består af dem, som nu er repræsenteret via DMKL og DAMUSA. Det er vigtigt med en proces, hvor vi også drøfter, hvem en fremtidig organisation skal repræsenterer, og hvordan vi gør det bedst.”

Benny Pedersen, bestyrelsesmedlem i Høje-Taastrup Musikskole:
”En af de ting, jeg altid taler for er, at vi som forældrerepræsentanter i bestyrelsen ikke har noget i klemme. I DAMUSA er alle repræsenteret, og derfor står DAMUSA i sin nuværende form klar til at repræsentere musikskolerne.”

Allan Morell, leder af Hedensted Musikskole:
”De fleste på DMKLs generalforsamling ønskede en samlet organisation. Har man i DAMUSAs bestyrelse diskuteret, om man synes, det er smart, at der er én samlet organisation?”

Klaus Lynbech, formand for DAMUSAs bestyrelse:
”Vi skal finde den bedste måde at repræsentere børnene på i musikskole-Danmark. Om det er en eller to organisationer, er jeg åben over for. Det centrale er, at vi har en fælles stemme. Organiseringen kan være forskellig under den stemme.”

Jens Dammeyer Sørensen, leder af Holstebro Musikskole, DAMUSAs bestyrelse:
”Som bestyrelsesmedlem både i DAMUSA og DMKL: Den proces, der er i gang, er den, der er stemt hjem på DMKLs generalforsamling. Der er givet håndslag på, at vi nu skal finde sammen. Der er mange positioner i det her.”

Per Krogh Hansen (her i sin egenskab af tidligere formand for DAMUSAs bestyrelse):
”I seneste proces (for nogle år siden, red) var snubletråden, at DMKL startede som lederforening, og det er svært at finde plads til, at man har brugerne og lærere i en sådan forening. Vi kunne dengang ikke finde en fælles grund.”

Jens Dammeyer Sørensen:
”Man skal huske på, at i det andet forslag, der handler om sammenlægningen, kan outputtet blive det samme som forslag 1 (enten nedlæggelse af DMKL eller DAMUSA, red).”

Thomas Albæk Jakobsen:
”Nu har vi snakket meget om den gamle proces. Tom havde en pointe med, at ting udvikler sig over tid. Vi er jo kommunale institutioner, og som leder skal jeg varetage manges interesse. Det gør vi med DMKL. Det kan godt være, at der har været snubletråde, men DMKL har jo ikke noget med fagforeningen at gøre. Vi (de ti forslagsstillende medlemsskoler, red) er ikke sendt i byen af DMKL. Vi er her som medlemmer af DAMUSA.”

Edna Rasmussen:
”Det, der bekymrer mig mest, er, at jeg fornemmer fra jer, som har stillet forslaget, at I ikke ser et problem i, at I vil have en lederbåret forening. Jeg mener ikke, det er korrekt, at vi som ledere repræsenterer den samlede musikskole. I de år, jeg sad i Statens Kunstråd (i dag Statens Kunstfond, red), har jeg oplevet, at man har en anden pondus, når man kommer ind ad døren som en brugerorganisation, end man har som ansat i en institution. Jeg mener ikke, I har ret i, at vi som ledere i en lederbåret organisation kan repræsentere hele musikskolen. DAMUSA udgør en væsentlig og demokratisk stemme i forhold til politikerne. Jeg mener, at vi må gøre os den umage at have brugerne med for at kunne tale med en samlet stemme. Jeg er bekymret for, at lederne misforstår deres opgave.”

Niels Peter Henriksen, Aarhus Musikskole:
”Det væsentlige er, at tiden skifter. DMKL blev dannet for 8-9 år siden, det var en dynamisk udvikling. Vi skal som ledere se, hvordan vi kan bruge medlemskontingentet bedst. Bestyrelserne er ved at skifte position.”

Henrik Lilleholt Smidt:
”Det lyder som om, at jer, der har stillet forslaget, alligevel synes at det er en god ide at prøve at lade os samle det. Hvorfor er forslaget om DAMUSAs nedlæggelse det første?

Erling Kyvsgaard:
”Vi har diskuteret rækkefølgen nogle gange. Det er praksis med det mest vidtgående spørgsmål først.”

Ulla Clausen, leder af Gentofte Musikskole:
”Jeg vil minde om, at det i DMKL blev vedtaget at arbejde for en samlet varetagelse af musikskolernes interesse.”

Bjarne Kaspersen Hansen:
”Det er underligt at smide en håndgranat ind i værelset og så sige, vi har fredelige hensigter. Gennem mit mangeårige politiske og organisatoriske arbejde har jeg set den udvikling, at magten er gledet fra politiske interessenter og over til lederne. Det samme ser jeg her – at det skal gøres endnu mere ledelsestungt.”

Allan Morell:
”Vindene er blæst i retningen af én organisation, og DMKLs generalforsamling har tilkendegivet, at det er nu, der skal ske noget.”

Share Button