OM DAMUSA

DAMUSA, Dansk Musikskolesammenslutning, er en uafhængig landsorganisation for de danske musik- og kulturskoler og repræsenterer i kraft af bestyrelsens sammensætning både skolernes brugere, ledere og lærere, med en overvægt af brugerrepræsentanter, hvilket giver DAMUSA sin legitimitet som elevernes og forældrenes stemme i debatten.

DAMUSA har høringsret i politiske sager, som angår musikskolelovgivning.

DAMUSA er også repræsentant i Den Europæiske Musikskoleunion EMU.

DAMUSA er repræsenteret i Sangens Hus’ Advisory Board.

DAMUSA er med i Repræsentantskabet for Statens Kunstfond. Repræsentantskabet består af 48 medlemmer, der udpeges for en periode på 4 år (det nuværende repræsentantskab, som tiltrådte 1. juli 2013, skal dog kun sidde i 3½ år). Medlemmerne bliver udpeget af en lang række organisationer og uddannelsesinstitutioner inden for de enkelte kunstområder. Kulturministeren udpeger et enkelt medlem til repræsentantskabet. Ministeren udpeger også en formand blandt medlemmerne. Ole Helby, musiker og musikpædagog, er udpeget af DAMUSA og Dansk Musikpædagogisk Forening.

Alle danske musik- og kulturskoler, som modtager økonomisk støtte fra Staten, kan blive medlem af DAMUSA, og 89 ud af de 98 kommunale skoler er medlem per 1. januar 2015.

DAMUSA organisationens historie og rolle. Læs mere.

Se også:

 

Share Button