Vil der i fremtiden være én samlet organisation, der varetager de danske musikskolers interesser? Vil musik- og kulturskoleverdenen fremover organisere sig på en ny måde? Disse spørgsmål har ligget øverst på dagsordenen for DAMUSA i 2017.

Forhandlinger og møderækker mellem Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) og Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) om dette har været i gang i 2017, men har endnu ikke udmøntet sig i en konkret plan eller et konkret resultat. Arbejdet er i fuld gang, og DAMUSAs bestyrelse ønsker at få konkrete planer med på forhandlingsbordet umiddelbart efter nytår.

For DAMUSAs bestyrelse er det afgørende at skabe en bred og åben debat om, hvilke opgaver en landsorganisation skal varetage – og først derefter afgøre, hvordan organiseringen bør ske. Det vil efter vores opfattelse løfte opgaverne bedst.

Årets generalforsamling i DAMUSA i marts 2017 forkastede et forslag om at nedlægge DAMUSA og lade DMKL stå for en fremtidig organisation. Siden har vi i DAMUSAs bestyrelse arbejdet målrettet for at sætte gang i den proces, som et flertal på generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til. Nemlig at ”igangsætte en proces i samarbejde med Danske Musik- og Kulturskoleledere (og evt. andre interessenter), som har til formål at afdække, hvordan foreningerne samlet set bedst varetager skolernes interesser.”

DAMUSAs fundament er den demokratisk funderede organisation med repræsentation af brugere, lærere, ledere med flere. En af de vigtige opgaver for DAMUSAs bestyrelse er at sikre, at dette fundament bliver støbt med ind i en eventuel ny samlet organisation.

DAMUSA har budt den nye formand for DMKL, Anja Reiff, leder af Gladsaxe Musik- og Billedskole, velkommen, og vi ser frem til et godt og frugtbart samarbejde i det nye år. Vi glæder os til at komme i gang igen med drøftelserne med DMKL, så vi sammen kan skabe en stærk interessevaretagelse på musik- og kulturskolernes vegne. Vi går positivt og åbent videre med arbejdet og ønsker i videst muligt omfang at inddrage og skabe rum for forældre og øvrige interessenter i en kommende samlet organisation.

Vi vil gerne fra DAMUSA sige tak til alle medarbejdere, lærere, ledere, forældre, ildsjæle og frivillige, der knokler ude på musikskolerne og skaber de gode musikalske rammer. Med ønsket om en glædelig og musikalsk jul og et godt nytår til alle!

Bjarne Kaspersen Hansen
fungerende formand for DAMUSA

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button