Hele foråret er der blevet arbejdet intenst i en fælles proces imellem DAMUSA og Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) med det mål, at skabe en ny, samlende organisation for hele Musik- og Kulturskoleområdet. Senest har DMKLs formand Anja Reiff været på besøg i fire ud af fem regionale leder-samråd, og har fået mange gode, konstruktive og skarpe pointer med tilbage.

Den nedsatte ”dialoggruppe” (bestående af Julie Heebøll og Anja Reiff fra DMKL samt Jan Hansen, Nina Ulf Jørgensen og undertegnede fra DAMUSA) arbejder nu videre med at færdiggøre det endelige forslag til den nye organisations struktur og vedtægter, på baggrund af de pointer, der er kommet frem dels i de to organisationers bestyrelser, og dels på et møde med alle formænd for de regionale samråd samt i de enkelte samråd.

Som det altid vil være med en høring, kan samtlige forslag og holdninger ikke på én gang rummes i et endeligt forslag, men vi gør et grundigt stykke arbejde for at forsøge at indtænke så meget som overhovedet muligt af den feedback, vi har fået. Vi har netop afholdt et heldagsmøde, hvor vi har diskuteret alle pointerne grundigt igennem, og på den baggrund har vi i fællesskab skrevet et nyt sæt vedtægter, som vil blive arbejdet yderligere igennem hen over sommeren. Dette udkast til vedtægter vil hele baglandet via samråd og lokale bestyrelser og brugerråd få i høring i slutningen af august, med høringsfrist d. 17. september.

Efter sommerferien vil DAMUSAs bestyrelse træffe beslutning om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling  og alle DAMUSAs og DMKLs medlemmer vil modtage information om processen, da der i perioden august til november vil være en række vigtige deadlines mv. for at få alle dokumenter, procedurer og konkrete forslag helt på plads, inden de endelige beslutninger tages.

Foreløbig beder vi om at alle interesserede forbereder sig på, at møde op til afgørende  begivenheder den 8. eller 9. november i Odense.

God sommer fra Bjarne Kaspersen Hansen, formand

Share Button