Mandag og tirsdag afholdt EMU (The European Music School Union) møde vedr. det fælles europæisk projekt Northern Lights. Repræsentanter fra de nordiske lande mødtes med projektmedarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i EMUs hovedkontor i Utrecht.

Formålet med mødet var at definere indholdet i de undertemaer, som de enkelte nordiske lande hver især har lagt billet ind på, for at kunne udarbejde den endelige projektansøgning og tilhørende budget.

DAMUSA har udvalgt to danske musikskoler til at indgå i projektet og det var derfor naturligt at DAMUSA inviterede musikskolelederne Martin Gade fra Holstebro og Lars Ole Vestergaard fra Aarhus med til mødet, så de allerede i projektets opstarts- og ansøgningsfase kan påvirke både form og  indhold.

Northern Lights forventes finansieret af EUs kulturfond, og derfor ligger der et stort arbejde i at udarbejde detaljerede  projektbeskrivelser og budgetter før indsendelse af projektansøgningen. EMU bliver projekt-ejer og EMUs hovedkontor tager sig af den overordnede projektstyring, herunder at udarbejde selve ansøgningen, når EU offentliggør de nyeste kriterier for kulturprojekter, sandsynligvis til december.

Vi forventer først at vide, om projektet opnår EU-finansiering (og dermed kan gennemføres!) i foråret 2014

Koncentration om budget-udarbejdelsen

Martin Gade og Lars-Ole Vestergaard dybt koncentrerede om at udarbejde projektbudget

 

 

 

Share Button