Hvordan når musik- og kulturskolerne i Norden i højere grad ud til minoritetsgrupper? Inklusion og mangfoldighed er på dagsordenen i et fælles nordisk initiativ.

Tre danske musik- og kulturskoler er i december med på en workshop i Oslo om det inkluderende kulturliv. Workshoppen er startskuddet på et større fælles nordisk udviklingsprojekt, som sætter fokus på, hvordan musik- og kulturskolerne i endnu højere grad kan nå ud til minoritetsgrupper i samfundet – særligt flygtninge og indvandrere.

Workshoppen finder sted 14. og 15. december 2017 i Oslo. De tre danske musik- og kulturskoler,  Tønder, Brøndby og Aarhus, skal sammen med repræsentanter fra andre nordiske musik- og kulturskoler være med til at udvikle værktøjer og metoder til brug i arbejdet med inklusion. Det nordiske projekt kører via netværket NMKU, Nordisk Musik- og kulturskoleunion, og er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Målsætninger
De overordnede målsætninger med projektet er, at kulturskolerne i Norden skal:
A) ”Øge kundskab om og indsigt i hvordan nyankomne (flygtninge og asylansøgere) samt minoritetssproglige kan inkluderes i musik- og kulturskolearbejdet både i den ordinære drift og i særlige tiltag, så kulturskolerne kan udvikles som inkluderende institutioner i lokalsamfundet.”
B) ”Øge kompetence og gennemføringsevne hos lærere, ledere og andre involverede i kulturskolerne – både som individer og kollegium – for at arbejde med flygtninge/asylansøgere og minoritetsgrupper.”
(citater hentet fra beskrivelse af projektet, Norsk Kulturskoleråd)

Kulturdag i Stockholm
Emnet bliver også taget op på en nordisk kulturpolitiske dag med titlen “Hvem kan være med?” i Stockholm i januar 2018. I 2018 overtager Sverige formandskabet for Nordisk Ministerråd, og konferencen/kulturdagen “Hvem kan være med?” (“Whos is Included?”) 29. januar er en del af det svenske program for formandskabet. Se mere her.

Endnu en konference i Norge
I Norge følger man yderligere op med en konference i Larvik i marts 2018. Se mere om konferencen, der har undertitlen ”Kunst og kultur for inkluderende lokalsamfund” her.

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button