Den nordiske kulturpolitiske dag med titlen “Hvem kan være med?” i Stockholm i januar 2018 handler om kulturpolitik og åbenhed.

I 2018 overtager Sverige formandskabet af Nordisk Ministerråd, og konferencen/kulturdagen “Hvem kan være med?” (“Whos is Included?”) 29. januar er en del af det svenske program for formandskabet.

Kulturdagen vil være fyldt med oplæg, ny viden og debatter og vil fokusere på kulturens rolle i samfundet og kulturens åbenhed over for mennesker af forskellig baggrund. Kulturdagen stiller blandt andet spørgsmål som: Hvilke muligheder for indflydelse har kvinder og mænd på det kulturelle arbejdsmarked? I hvilket omfang gives mindretal og personer med udenlandsk baggrund samme muligheder for professionel praksis som majoritetsbefolkningen? Hvad sker der med kunst og kultur i mødet mellem integrationspolitik og kulturpolitik?

Blandt deltagerne vil være Sveriges kultur- og demokratiminister.

Kulturdagen “Hvem kan være med?” finder sted 29. januar 2018 kl. 9:30 til 16 i Dansens Hus, Barnhusgatan 14, Stockholm.

Send ansøgning til anmalan@kulturanalys.se senest den 17. januar.

Se mere om dagens program og tilmelding her

Læs også om:

Musikskole: Vær med i nordisk projekt om inkluderende kulturliv (damusa.dk 24.10.2017)

Nordisk projekt om kultur og integration (damusa.dk juni 2017)

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button