Gennem vores nordiske netværk NMKU, Nordisk Musik- og kulturskoleunion, er tre danske musik- og kulturskoler inviteret til at indgå i et fælles nordisk udviklingsprojekt.

(illustrationsfoto: Ard Jongsma)

(illustrationsfoto: Ard Jongsma)

“Inkluderende kulturliv i Norden” er en del af en større nordisk satsning med base i Norge og er finansieret af Nordisk Ministerråd.

Projektets overordnede sigte er at øge musik- og kulturskolernes engagement og kompetencer i arbejdet for at nå marginaliserede grupper i lokalsamfundet. Befolkningsgrupper, der normalt ikke opfatter sig selv som målgruppe for musik- og kulturskolerne – særligt flygtninge, indvandrere og minoritetssproglige.

Workshop i december
I første omgang indbydes ni kommuner, tre fra henholdsvis Danmark, Sverige og Norge, til at deltage i en workshop sammen med en forsker fra Norge, repræsentanter fra NMKU og en procesleder.

For at kunne deltage i projektet er det afgørende, at musik- og kulturskolen har et ønske om kompetenceudvikling inden for feltet både på organisatorisk niveau og blandt medarbejderne, og at dette arbejde understøttes af den pågældende kommune.

Som deltager i projektet skal man være med i en workshop i Oslo 14. – 15. december 2017. Fra hver kommune skal både musik- og kulturskolen være repræsenteret af leder/relevant projektleder og en repræsentant for kommunen – det kan være relevant forvaltningschef eller lignende.

Deadline for ansøgning om deltagelse er fredag den 10. november.

Læs mere om projektet (damusa.dk juni 2017)

Kontakt Nina Ulf Jørgensen for mere information om workshop og projekt.

Se også: Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering og mangfoldighed

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button