Kære alle musik- og kulturskoler i Danmark.

Mange ved, at der længe er blevet arbejdet for at skabe en ny, samlende landsorganisation for de danske musik- og kulturskoler. Læs evt. om en del af forarbejdet her.
Derfor er det med stor glæde, at vi nu kan offentliggøre en invitation med dagsorden til den stiftende generalforsamling i foreningen “Danske Musik- og Kulturskoler”.

Som inspiration til dagen, har det arbejdende udvalg skrevet et lille eventyr om, hvordan vi er nået hertil. Læs det her.

Som en del af forarbejdet har bl.a. et udkast til vedtægterne været sendt i høring i baglandet. De indkomne høringssvar kan findes her.

Alle brugere* og ledere med tilknytning til musik- og kulturskoler, der er berettigede til refusion efter Lov om Musik og Bekendtgørelse om Musikskoler, kan deltage i generalforsamlingen.
*)Ved bruger forstås både elever og forældre, samt øvrige interessenter, der har tilknytning til den lokale musik- eller kulturskole.
Alle har møde- og taleret, men hver skole, der berettiget til medlemskab, har én stemme.

Vi glæder os til i fællesskab at stifte denne nye, samlende brancheforening for musik- og kulturskoleområdet, og håber på et bredt fremmøde fra musik- og kulturskolerne landet over, så vi sammen kan grundlægge en stærk, ny landsorganisation.

Fredag den 9. november kl. 9.15-10.30 er der planlagt en plenum-diskussion under overskriften ”Visioner for fremtidens organisation”, hvor vi fortsætter snakken og kigger fremad mod, hvordan fremtidens landsorganisation skal arbejde. Alle interesserede brugere og ledere er også inviteret til at deltage i denne visionssnak.

Praktisk info: Der er indtjekning og morgenmad på First Hotel Grand torsdag den 8. november fra kl. 9.30 og kl. 12-13 bydes der på frokost i restauranten. Til dækning af disse omkostninger er det nødvendigt at opkræve kr. 255,- pr. person for de deltagere der ikke i forvejen er tilmeldt DMKLs landskonference.

Tilmelding med angivelse af Navn, Musik- eller Kulturskole og relation til skolen bedes sendt til danskemusikkulturskoler@gmail.com senest torsdag den 1. november kl. 12. Oplys samtidig om I også ønsker at deltage fredag formiddag, samt hvortil faktura skal sendes.

Bilag der følger af dagsorden for den stiftende generalforsamling:

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte DAMUSAs generalsekretær Nina Ulf Jørgensen tlf. 21228220 eller DMKLs formand Anja Reiff på ANJREI@gladsaxe.dk eller telefon 23 67 42 12.
Vi håber, at flest mulige musik- og kulturskoler vil være repræsenterede den 8. november.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for DAMUSA                             og                  Bestyrelsen for DMKL
v. formand Bjarne Kaspersen Hansen                              v. formand Anja Reiff

Share Button