Et netværk for musikskolelærere, folkeskolelærere, pædagoger, ledere og andre aktører i åben-skole-samarbejde – inititiv iværksat på opfordring fra både skolefolk og musikskolelærere.

Hent infofolder som pdf

Professionshøjskolen Metropol i København vil i inspirationsnetværket gerne møde de behov der er for sparring og dialog om praksis i musikfaget hos medarbejdere i folkeskolen og i musikskolerne.

Vi vil gerne hjælpe jer med at møde det krav og den mulighed der er beskrevet i folkeskolereformen om nye og tættere samspil og organiseringer mellem folkeskole og musikskoler om musik.

Sammen med jer vil vi gerne undersøge og konkretisere, hvordan de gode samspil mellem musikskoler og folkeskoler kan styrkes og understøttes, så musikfaget og musikkulturen på folkeskolen og i lokalmiljøet kan blomste.

Første netværksdag har derfor fokus på, hvordan man sammen kan skabe givende professionelle og tværprofessionelle læringsmiljøer med aktiv videndeling og gensidig inspiration. Drøftelser her kan bruges som platform for de efterfølgende netværksdage.

Netværksdagene ligger på følgende datoer: „

  • 15/1 kl. 9.00-13.00: Inspirationsdag om tværprofessionelt samarbejde: Oplæg ved Else Marie Okkels, Lektor, University College, Syddanmark „
  • 1/4 kl. 9.00-13.00: Inspirationsdag om organisering af nye musikalske læringsmiljøer: Oplæg ved Signe Adrian, Lektor, Professionshøjskolen Metropol, Malene Bichel, Lektor, Professionshøjskolen Metropol, m.fl.: „
  • 20/5-2016 kl. 9.00-13.00: Inspirationsdag om iværksætterskab i kulturliv og skoleliv. Oplæg ved Kenneth Agerholm, Musiker og foredragsholder

Hvor foregår det?
Alle netværksdage afholdes på Institut for Skole og Læring, Nyelandsvej 27-29, 2000 Frederiksberg

Deltagelse i én inspirationsdag: 1.000 kr.
Deltagelse i tre inspirationsdage: 2.000 kr.

Tilmelding sker ved at skrive til: Stine Skov Øllgård, ssol@phmetropol.dk
tilmelding kan ske op til fire dage før netværksmødet afholdes.

Share Button