Kære medlemsskoler

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i DAMUSA torsdag den 8. november 2018 kl. 16.45-17.30 på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
    Bestyrelsen indstiller advokat Mette Bjørndal
  2. Godkendelse af dagsordenen
  3. Forslag fra bestyrelse, se bilag
    Nedlæggelse af foreningen
  4. Forslag fra medlemmerne
  5. Eventuelt

 

Hver medlemsmusikskole kan stille med op til tre delegerede som jf. vedtægterne er ”udpeget af medlemsmusikskolens bestyrelse/nævn eller kompetente myndighed.”

Bemærk også følgende fra vedtægterne:
“Forud for generalforsamlingens afholdelse giver hver enkelt medlemsmusikskole bestyrelsen meddelelse om hvem delegationen består af. De delegerede har hver en stemme. Deltagere i sammenslutningens generalforsamlinger kan alene stemme ved personligt fremmøde.”

Af hensyn til planlægningen beder vi om at modtage jeres tilmelding med oplysninger om deltagere senest onsdag den 31. oktober.

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

Nina Ulf Jørgensen
Generalsekretær
5. oktober 2018

Share Button