2013

Lovforslag om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre lov.

Lovforslaget vil medføre ændringer bl.a. i relation til samarbejdsmulighederne for folkeskole og musikskole, indførelse af en længere og mere varieret skoledag for folkeskoleleverne, ny tid til understøttende undervisning i folkeskolen  mv.

Her kan du downloade de relevante dokumenter i forbindelse med lovforslaget og DAMUSAs høring i den forbindelse.

Lovforslag_trin_1_21.08.13[1]
Lovforslag_trin_2__21.08.13[1]

DAMUSA høringssvar 180913

 

2012

Lovforslag om ændring af loven om Statens Kunstfond

Lovforslaget om ændring af Statens Kunstfond vil medføre ændringer på musikskoleområdet og de musikalske grundkurser MGK.

Her kan du downloade de relevante dokumenter i forbindelse med Kulturministeriets lovændring og DAMUSAs høring i den forbindelse.

Brev om høring over forslag til lov om statens kunstfond, Kulturministeriet 08.10.12

Høringsliste ifm forslag til lov om statens kunstfond

Lovforslag statens kunstfond

Høringssvar DAMUSA lov om statens kunstfond.28.10.12


OBS: Når du klikker på linket for at downloade, kan du opleve at få følgende meddelelse: “dette pdf-dokument vises måske ikke korrekt.” Hav tålmodighed: dokumentet vil som oftest downloade efter nogle minutter.

 

 

Share Button