PROFESSIONSRETTET MUSIKANVENDELSE (PROMUSA)

Efter- og videreuddannelsesforløbet i Professionsrettet musikanvendelse, (PROMUSA) er sammensat af en buket af enkeltfag fra bacheloruddannelsen i musikterapi.

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner, der i forvejen har en sundhedsfaglig, pædagogisk eller kunstnerisk uddannelse, og som ønsker at opkvalificere sin viden om og kompetence til anvendelse af musik i arbejdet med mennesker med særlige behov.

Med denne musikterapeutiske efter- og videreuddannelse kan du tilegne dig teoretisk og forskningsbaseret viden om anvendelse af musik til fysiske, psykologiske, eksistentielle og sociale formål.
Forløbet er tilrettelagt som et deltidsstudie over to år, fordelt på 4 semestre. Undervisningen finder sted som weekendundervisning på Aalborg Universitets afdeling i København S.

INFORMATIONSMØDE

Der afholdes informationsmøde og workshop om PROMUSA tirsdag d. 17.november 2015 kl. 16.30-20.00.
Mødet finder sted på Aalborg Universitets afdeling i Sydhavnen, København.

Nærmere information om mødet og tilmelding kan ske hos studiekoordinator Charlotte Lindvang,chli@hum.aau.dk senest fredag d. 13. november 2015.

Se mere i kursusfolderen eller på hjemmesiden

Share Button