DAMUSA mødes flere gange årligt med vores nordiske søsterorganisationer i primært Norge, Sverige og  Finland – men også Island, Færøerne og Aaland indgår.

Her udveksler vi erfaringer, informationer samt statistik og debatterer udviklingen indenfor musik- og kulturskolerne i Norden.

Et resultat af det nordiske samarbejde er for eksempel projektet KRUt, som afsluttedes i 2013. Læs om projektet og find KRUt’s værktøjer til udvikling af musik- og kulturskolerne her og på www.kruttube.com

Indenfor EMU arbejder NMKU for, at den nordiske kulturskolemodel udbredes.

Share Button