Modtagere af DAMUSAs musikskolepriser 2001 – 2015

Årets musikskolekommune:  Årets musikskoleelev eller -ensemble 
2015: Ballerup Charlies Blåhval, Gladsaxe Musik- og billedskole
2014: Lemvig Kommune Sønderlandsskolens Harmoniorkester, Holstebro
Se begrundelser for udnævnelserne nedenfor:
2013: Rudersdal Kommune Zapolski Strygerne, Københavns Musikskole
2012: Holstebro Kommune Letus Saxofonkvartet, Kolding Musikskole
2011: Skanderborg Kommune Hobro Søndre Skoles Rytmiske Pigekor
2010: Horsens Kommune Nordfyns Percussion
2009: Silkeborg Kommune
2008: Albertslund Kommune  SaxMania, Horsens Musikskole
2007: Aarhus Kommune  Gustav Krogh Piekut, klaver, Kolding Musikskole
2006:Vordingborg Kommune  Julie Schade, harmonika, Kalundborg Egnens Musikskole
2005: Herning Kommune  Elisabeth Nærum, klarinet Hillerød Musikskole
2004: Frederikshavn Kommune  Hørsholm percussion og Marimbaensemble
2003: Svendborg Kommune  HUS – Himmerlands Ungdoms Symfoniorkester
2002: Viborg Kommune  Gladsaxe Steel Band fra Gladsaxe Musikskole
2001: Vojens Kommune  Maria Lucia Heiberg Rosenberg, sanger, Aarhus Musikskole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Lemvig fejrede man titlen som årets musikskolekommune d. 21. august 2014 – læs reportagen fra festlighederne

Årets Musikskoleorkester 2013
DAMUSAs bestyrelsesformand, Per Krogh Hansen sagde ved prisoverrækkelsen blandt andet:

“Zapolski Strygerne, som ledes af lærer og dirigent Alexandre Zapolski, får prisen som Årets Musikskoleensemble som anerkendelse af ensemblets ekstraordinært høje niveau, som gør, at ensemblet må betragtes som et af landets bedste indenfor sin genre. En position, som er opnået gennem et helt særligt engagement, ambitiøse prioriteringer, stor koncertaktivitet og en høj grad af fællesskabsfølelse.

Alexandre Zapolski bringer yngre og ældre strygerelever sammen, og lader dem spille et rigt varieret repertoire af såvel klassiske strygerstykker, som særligt arrangerede udgaver af moderne pophits og rockklassikere. Det er Alexandre Zapolski selv, der arrangerer stykkerne, så de forskellige stemmer har et niveau, der matcher elevernes forskellighed, og Alexandre Zapolski har også skrevet sin egen symfoni til orkestret.

Ensemblets høje niveau opnås gennem en målrettet indsats, hvor elever på tværs af musikskole, MGK og konservatorie spiller sammen, og hvor alle får mulighed for at spille solo. På denne måde får de yngste et klart billede af, hvad der venter dem, når de kommer længere med deres instrument, end der hvor de er nu. Og de ældste slipper ikke forbindelsen til det, de kommer fra.

Zapolski Strygerne har gennemført et utal af koncertrejser både i ind- og udland, og alle steder får publikum den samme stærke oplevelse af et tårnhøjt ambitionsniveau, der dog ikke får lov til kompromittere kvaliteten af det der leveres.

I DAMUSAs bestyrelse er vi derfor overbevist om, at Zapolski Strygerne er helt unikke, og vi er sikre på, at alle, der er tilstede her i dag vil dele denne overbevisning med os, når de om et øjeblik hører ensemblet give os en smagsprøve på deres kunnen. Sammen med diplomet hér, modtager Zapolski Strygerne 10.000 kr., som de har oplyst, de vil bruge på en turnerejse til Prag. Tillykke til jer alle, god tur til Prag og held og lykke med det videre arbejde, som vi fra DAMUSA ser frem til at følge med i.”

Musikskoleleder ved Københavns Musikskole Ebbe Lund Nielsen modtog på vegne af ZapolskiStrygerne diplom og check på kr. 10.000,-, hvorefter ZapolskyStrygerne under ledelse af Alexandre Zapolsky kvitterede musikalsk.

Årets Musikskolekommune 2013
DAMUSAs bestyrelsesformand, Per Krogh Hansen sagde ved prisoverrækkelsen blandt andet:

“De af jer, der hørte Christine Antorinis åbningstale her fra scenen i går vil vide, at alt tyder på at musik- og kulturskolerne kommer til at spille en særlig rolle i den nye helhedsskole, man er ved at planlægge. Musikskolerne får tilsyneladende en central rolle i de særlige aktivitetstimer, der bliver en del af skoledagen, og som I vil vide fra pressen, så er dette en opgave musikskoleverdnen ser frem til at løfte. Musik- og Kulturskolerne har nemlig rigtig gode erfaringer med den slags opgaver. Mange musikskoler har gennemført samarbejder med folkeskolerne omkring blæserklasser, kor, samspil, mv., og dermed været med til at bidrage til, at også børn og unge, der normalt ikke går i musikskole, kommer ind i musikkens verden og får førstehåndserfaring med det at arbejde med det musiske.

Dette års modtager af prisen Årets Musikskolekommune er blandt de, der har været særdeles ambitiøse i den henseende, og inden jeg forklarer hvordan, vil jeg afsløre at prisen går til Rudersdal Kommune for projektet “Børn og Unge spiller Ny Musik”.

På foranledning af komponisten Mogens Christensen gennemførte man sidste år et projekt, hvor både folkeskoleelever og musikskoleelever fik lov til at prøve at arbejde med helt ny musik. De medvirkende børn og unge var Rudersdalstrygerne og Juniorblæserne fra musikskolen samt nogle  1., 2. 4. klasser fra to af kommunens skoler. Musikken blev skrevet af de lokale komponister Mogens Christensen, John Frandsen, Niels la Cour, Axel Borup-Jørgensen og Bjørn Hjelmborg, og nogle af værkerne blev skabt med afsæt i workshops for eleverne og med afsæt i deres ideer.

Hele projektet blev gennemført som parallelspor på henholdsvis musikskolen og i folkeskolen, for til slut at få lov at smelte sammen i forbindelse med opførelser af værket.

Foruden at give de særligt interesserede musikskoleelever oplevelsen af den kreative proces, der ligger i at skabe helt ny musik, fik folkeskoleleverne mulighed for at stifte bekendtsskab med instrumenter, de ellers ikke vil komme tæt på.

I Damusas bestyrelse er vi overbeviste om, at når man rundt om i kommunerne snart skal til tænke i projekter for den nye helhedsskoles aktivitetstimer, da vil mange rette opmærksomheden mod Rudersdal Kommune og projektet “Børn og Unge spiller Ny Musik”. Her smelter læring, musiks forståelse og aktivitet nemlig sammen i det, man gerne betegner som en højere enhed.

Tillykke til Rudersdal Kommune, som sammen med diplomet hér, får et kunstværk efter eget ønske til en anskaffelsesværdi af 10.000 kr., og vi er blevet oplyst, at valget her er truffet: Nemlig en skulptur af Rudersdalkunstneren Bent Madsen.”


Borgmester i Rudersdal Jens Ive modtog på vegne af Rudersdal Kommune diplom og et kunstværk af Bent Madsen, hvorefter vicemusikskoleleder ved Rudersdal Musikskole Michael Møller introducerede sangerne Marina Eiland og Turi Schæffer fra Rudersdal Musikskole, som på vegne af Rudersdal Kommune kvitterede musikalsk med W.A. Mozart: ”Brevduetten fra Figaros Bryllup” akkompagneret af Kirsten Holmen.

Årets Musikskoleorkester 2012
DAMUSAs bestyrelsesformand, Per Krogh Hansen sagde ved prisoverrækkelsen blandt andet: ”Letus Saxofonkvartet består af fire ungersvende i alderen 14-17 år, som har kastet sig ud i et lidt atypisk projekt for saxofoner. Saxofonen er jo et forholdsvis ungt instrument, når vi ser på blæserinstrumenter generelt, og det er samtidig et instrument de fleste af os forbinder med jazz- og bigbandmusik.

Men Letus Saxofonkvartet er gået en anden vej og spiller primært musik fra det klassiske repertoire samt nyere kompositionsstykker skrevet af elever med komponistklassen på MGK ved Kolding Musikskole. Dette er i sig selv prisværdigt.

Letus Saxofonkvartet

Man får dog ikke en DAMUSA-pris på gode intentioner alene, og heldigvis har Letus Saxofonkvartet både standard og format til at følge ambitionerne til dørs. Kvartetten blev oprindeligt iværksat af de fire saxofonisters lærer, Kasper Hemmer Pihl, men de overtog snart selv styringen og udviser på den måde både selvstændighed, kreativitet, samarbejdsevne og målrettethed. Således har kvartetten også optrådt på museer og i kirker og været omkring det Jyske Musikkonservatorium for at vise, hvad de kan – og at de kan.

I DAMUSAs bestyrelse var vi derfor hurtigt overbevist om, at der med Letus Saxofonkvartet var noget unikt på færde, og vi er sikre på, at alle, der er tilstede her i dag, vil dele denne overbevisning med os, når de om et øjeblik hører ensemblet give os en smagsprøve på deres kunnen.

Sammen med diplomet hér modtager Letus Saxofonkvartet 10.000 kr., som de har oplyst, de vil anvende til et studieophold hos legenden Carina Raschér i Sydtyskland.

Tillykke til jer alle og held og lykke med det videre arbejde, som vi fra DAMUSA ser frem til at følge med i.”

Jens Storgaard, Jens Brøndum Petersen, Alexander Bjørn Jensen og Jes Rossen Johansen og ensembleleder Kasper Hemmer Pihl fik overrakt prisen på 10.000 kr. samt et diplom.

Årets Musikskolekommune 2012
DAMUSAs bestyrelsesformand, Per Krogh Hansen sagde ved prisoverrækkelsen blandt andet:

“Holstebro Kommune har igennem mange år vist, at den tror på musikken. Ikke blot viser den, at den satser på den musikalske udvikling af kommunens børn og unge ved at give det største tilskud pr. indbygger til sin musikskole – nej, den satser også på nye projekter og skaber fine rammer for musikken.

Således har Holstebro fået en ny orkestersal, der skal indvies til august, med et samlet budget på 13 millioner kroner, som er hentet dels i kommunekassen, dels i Færchfonden. Orkestersalen har regulerbar akustik og vil fungere som et naturligt mødested for de musikalske aktiviteter for og talentudviklingen i såvel Holstebro Musikskole og MGK, Orkesterskolen, og Orkester MidtVest.

Holstebro Kommune er endvidere den eneste kommune, der – udenfor København – driver en såkaldt musikprofil-skole, hvor musiske aktiviteter er hovedkræften bag integrationsprojekter, og hvor der findes særlige ’musikklasser’ med ekstra musikundervisning, samspil, mv.

Og efter at DR – desværre – har måttet nedlægge DR Ungdomsensemble (’ungdomslandsholdet’ for strygere), ja, så er det genopstået i Holstebro under navnet DUEN, Det Danske Ungdomsensemble.

Vil man være noget ved musikken, er det således godt at vokse op og bo i Holstebro.

Tillykke til Holstebro, som sammen med diplomet hér får et kunstværk efter eget ønske til en anskaffelsesværdi af 10.000 kr.”

Prisen (et maleri af billedkunstneren Jes Fomsgaard samt tilhørende diplom) blev modtaget af borgmester H. C. Østerby sammen med musikskoleleder Martin Gade.

Årets Musikskoleorkester 2011
DAMUSAs bestyrelsesformand, Per Krogh Hansen sagde ved prisoverrækkelsen blandt andet: “Hobro Søndre Skoles Rytmiske Pigekor er et elitekor bestående af 36 piger i alderen 12-17 år, der udvælges ved optagelsesprøve.

Koret, som er kommet i værk igennem et samarbejde mellem Hobro Søndre Skole og Mariagerfjord Kulturskole, ledes af Signe Sørensen og har en fasttilknyttet stemmecoach tilknyttet i form af Camilla Hyttel.

Koret er ikke gammelt, da det kun har eksisteret i fire år, men det har allerede en betydelig turnevirksomhed bag sig ligesom det har indspillet både cd og dvd med musikere hentet i Mariagerfjord Kulturskoles talentklasse.

Det fremsendte lyd- og videomateriale overbeviste hurtigt os i bestyrelsen om, at hér var noget særligt på færde, og vi er sikre på, at alle, der er tilstede her i dag, vil dele denne overbevisning med os, når de om et øjeblik hører koret give os en smagsprøve på deres kunnen.

Sammen med diplomet hér modtager Hobro Søndre Skoles Rytmiske Pigekor 10.000 kr., som de har fortalt de vil anvende til en udenlandsrejse næste sommer, hvorved mange flere vil få glæde af korets sang og musik. Tillykke til jer alle og held og lykke med det videre arbejde, som vi fra DAMUSA ser frem til at følge med i.

Korleder Signe Sørensen og kulturskoleleder Finn Svit fik overrakt prisen på 10.000 kr. samt et diplom.

Årets Musikskolekommune 2011
DAMUSAs bestyrelsesformand, Per Krogh Hansen sagde ved prisoverrækkelsen blandt andet: “Kandidater til prisen som Årets Musikskolekommune skal opfylde et eller flere af følgende kriterier: Den skal have startet et nyt projekt op på musikskolen, øget bevillingerne betydeligt til gavn for brugerne, samt opført en ny musikskolebygning.

Dette års prismodtager udmærker sig ved at leve op til alle punkterne. Ikke blot har musikskolen fået nye lokaler med gode fælles faciliteter og stor fleksibilitet. Den har også startet et nyt projekt op omkring ”Musik Sociale Aktiviteter”.

Med dette tiltag har musikskolen skabt plads til en mere fleksibel undervisningsplanlægning således at hver solotime udløser et antal minutter til fællesaktiviteter, som den enkelte underviser råder over. Denne ekstra tid udmønter sig i et væld af aktiviteter – lige fra sammenspil og workshops eller ’rens-din-trompet’-arrangementer til tværgående koncertsamarbejder mellem klaverelever, billedkunstelever og historiefortælling.

Eleverne må tage imod alle de MSA-arrangementer de ønsker, og allerede den første sæson har vist, at aktivitetsniveauet er steget betydeligt, og at rigtig mange af eleverne er begyndt at betragte deres musikskoleaktiviteter som holdsport og ikke kun solotræning.

MSA-samarbejdet er en nytænkende model for musikskoleaktiviter, som vi fra DAMUSAs side finder lovende og perspektivrig, og vi er derfor også glade for at vide, at flere musikskoler allerede har taget kontakt til initiativtagerne for at lære af projektet, og at Statens Kunstråd har bevilget 90.000 kr. til evaluering af projektet.

Prisen (en skulptur af kunstneren Liné Ringtved Thordarson) samt tilhørende diplom) blev modtaget af Skanderborgs viceborgmester Tage Nielsen sammen med musikskoleleder Julie Heebøll Clausen.

Årets Musikskoleorkester 2010
DAMUSAs bestyrelsesformand Jens Henrik Eilertsen sagde ved prisoverrækkelsen blandt andet: “Nordfyns Percussion er resultatet af mange års målrettet undervisning – først i Søndersø og nu i Nordfyns Kommune. Ensemblet er det 5. i rækken af slagtøjsorkestre gennem 30 år. Det blev etableret i 2005 med følgende mål:

2008: Niveau individuelt og som ensemble, som retfærdiggør koncertturné til Spanien med 1 1/2 times koncert og en 40 minutters skolekoncert.
2009: Indspilning af CD og koncertrejse til Berlin, Tyskland.
2010: Koncertrejse til Kyoto, Japan.

Målene for 2008 og 2009 blev nået med succes, og det skal 2010-målet nok også blive til efteråret.

Medlemmerne af Nordfyns Percussion får soloundervisning 40-50 minutter ugentligt og spiller sammen 1 ¼ time hver uge. 2 af medlemmerne er optaget på Fyns rytmiske talentlinje, og en har færdiggjort Fyns klassiske talentlinje. Udviklingen af musikalsk kvalitet har været en selvfølge i hele ensemblets levetid, og den er lykkeligvis blevet hjulpet godt på vej af velfungerende sociale relationer i gruppen.

Alt i alt er der tale om et på en gang vedholdende og eksperimenterende engagement, som DAMUSA gerne vil fremhæve ved at udnævne Nordfyns Percussion til Årets Musikskole·orkester 2010”

Bestyrelsesformand Hans Almlund modtog prisen (diplom og 10.000 kr) på ensemblets – og ensemblets leder John Sybergs vegne.

Årets Musikskolekommune 2010
DAMUSAs bestyrelsesformand Jens Henrik Eilertsen sagde ved prisoverrækkelsen blandet andet: “Årets pris til Kommunen Med Den Særlige Musikskole·indsats: Årets Musikskole·kommune er … Horsens.

Flere steder i landet er der fokus på samarbejdet mellem musikskole og folkeskole – til gavn for musikken og børnene – og Horsens er et af de steder, hvor der sker rigtig meget.

I 2001 startede musikskolen et forpligtende samarbejde med 3 af Horsens’ folkeskoler betalt af forsøgsmidler fra Undervisningsministeriet. Da forsøget efter 2 år sluttede, besluttede kommunalbestyrelsen, at samarbejdet skulle fortsætte, og folkeskolen kunne overføre de nødvendige midler til musikskolen. Nu omfatter samarbejdet 4 skoler, og flere af kommunens skoler er interesserede i at komme med.

Samarbejdet udvides stadig, og det sidste nye er instrumentalundervisning i skoletiden og oprettelse af et skoleorkester. Det enestående er, at tilbuddet gælder alle: det skal ikke vælges til eller fra, alle får chancen.

I august 2009 startede hele 3. årgang på Langmarkskolen med at spille saxofon, trompet og trombone – to lektioner pr. klasse hver mandag. Til jul kunne eleverne så vælge instrumenterne fra og overgå til ekstra læsning – og halvdelen valgte at fortsætte med instrumenterne.

I marts dannede eleverne så Langmarkskolens skoleorkester. Efter sommerferien får den nye 3. årgang samme tilbud og 4. klasserne får fortsat instrumentalundervisning i skoletiden samtidig med, at der oprettes en øvecafé til dem. Da musikskolen også er med i de obligatoriske musiktimer, har eleverne altså musik 4 lektioner pr. uge i mindst 2 år.

Et sådant samarbejde under overskriften Musik Til Alle kræver en visionær kommune, som trods økonomisk smalhals ikke kun bakker op om samarbejdet, men ønsker, at det skal udvides – der arbejdes på mulighederne for at oprette elitemusikklasser.

Alt i alt er der tale om engagerede, langsigtede og visionære tiltag, som DAMUSA gerne vil fremhæve ved at udnævne Horsens til Årets Musikskolekommune 2010.  Tillykke til Horsens Kommune!”

Prisen (et kunstværk af Anne Marie Ploug samt tilhørende diplom) blev modtaget på kommunalbestyrelsens vegne af formand for kulturudvalget Lone Ørsted sammen med musikskoleleder Jørn Steffensen.

Årets Musikskolekommune 2009
Prisen (et kunstværk af keramikeren Gerd Baarstrom samt et tilhørende diplom) blev givet til Silkeborg Kommune for sin etablering af Den Kreative Skole på Silkeborgs nye kulturtorv og for derved at have valgt at prioritere og synliggøre Den Kreative Skole. Skolen blev etableret allerede i 1980-erne og som den første i Danmark af sin art. Der undervises i musik, teater, billedkunst og det at skrive som forfatter. Computergrafik, elektronisk musik og animationsfilm er blandt de kommende discipliner, man overvejer.

Bygningen, som nu huser Den Kreative Skole, er en helt ny bygning på 1800 kvadratmeter designet til formålet og indtænkt i en større sammenhæng som en del af kommunens synlige kulturtorv, som i forvejen huser byens bibliotek, spillestedet Rampelys og med et medborgerhus på vej.

Silkeborg kommune kvitterede for prisen ved at borgmester Jens Erik Jørgensen holdt tale og et ensemble fra Den kreative Skole bestående af 10 tværfløjtenister og 8 dansere kvitterede musikalsk.

Årets Musikskoleorkester 2008
Prisen (En check på kr. 10.000.- samt tilhørende diplom) gives til SaxMania, Horsens Musikskole for et nytænkende og eksperimenterende velfunderet saxofonorkester. SaxMania er socialt velfungerende og meget udadvendt og har med deres høje niveau virket som rollemodeller for musikskolen generelt og saxofonspillet i særdeleshed. At orkesteret vælger at bruge prisen på en kursusweekend med Jakob Mygind med efterfølgende studieindspilning vidner om ensemblets seriøse tilgang til musiksken.

Årets Musikskolekommune 2008
Prisen (Et kunstværk af Charlotte Schrøder samt tilhørende diplom) gives til Albertslund kommune for sin store satsning på musikskoleområdet. Albertslund kommune har landets laveste takster på musikskoleområdet og bidrager dermed til en reel tilgængelighed for alle kommunens borgere til musikskolens mange højtkvalificerede undervisningstilbud.

Samtidig har Albertslund kommune set værdien af det “lange seje træk” på musikskoleområdet via etablering af musikskolekonsulent – forankret i musikskolen – der sikrer et godt og frugtbart samarbejde institutionerne imellem til gavn for såvel folkeskolen og musikskolen. Endvidere institutionssamarbejdet omkring musikalsk legestue der har sat fokus på vigtigheden af kontinuitet, kvalitet og struktur i undervisningen.

Musikskolen spiller en overordnet rolle omkring musikundervisningen på alle niveauer i Albertslund. At Albertslund således også i økonomisk stramme tider har prioriteret musikskolen økonomisk, gør Albertslund kommune til et eksempel til efterfølgelse for alle andre kommuner i Danmark.

Årets Musikskoleelev 2007

Prisen (En check på kr. 10.000.- samt tilhørende diplom) gives til klaverelev Gustav Krogh Piekut, 11 år og fra Kolding Musikskole for sit bemærkelsesværdige talent. Såvel kunstnerisk som teknisk mestrer Gustav 5½ år efter sin klaverstart, endog meget svære værker af  Rachmaninoff og Chopin.

Gustav har allerede vundet flere klaverkonkurrencer samt optrådt som solist med Mozarts koncert-rondo ved Kolding Musikskoles nytårskoncert. Gustav komponerer også og dette fuldender indtrykket af et usædvanligt stort musisk talent, som vi helt sikkert vil komme til at høre mere til i fremtiden.

Årets Musikskolekommune 2007

Prisen (Et kunstværk af Mr. Malangatana Ingenha, billedkunstner fra Mozambique samt tilhørende diplom) gives til Århus kommune for sin forankring af World Music Center under Århus Musikskole, der dermed som den første kommune i Danmark har været med til, at bruge de musikalske ressourcer, som findes i indvandrersamfundet, så børn og unge i folkeskolerne og musikskolen kan opleve positive kulturmøder med musikken og dansen som kulturel isbryder.

I en tid, hvor der har været stor indvandring med medfølgende problemer og politisk polemik omkring eksistensen af et flerkulturelt samfund, har Århus Kommune vist stort mod ved, at støtte brugen af verdensmusikken i integrationen. Prisen modtages af Århus Kommunes Rådmand for Kultur & Borgerservice, Flemming Knudsen.

Årets Musikskoleelev 2006

Prisen (Check på 10.000.-kr. samt diplom)gives til Jule Schade 12 år, Kalundborg Egnens Musikskole for hendes helt enestående musiske talent som Harmonkaspiller. Julie Schade har sin unge alder til trods allerede deltager i mange konkurrencer som prisvinder, såvel nationalt som internationalt. DAMUSA´s bestyrelse er sikker på at vi kommer til at høre meget mere til Julie Schade der vil bruge pengene til videre studier i Frankrig og til deltagelse i Coupe Mondiale i Norge til oktober.

Årets Musikskolekommune 2006

Prisen (En koncert med dansk kunstner til fri afbenyttelse m. tilhørende diplom) gives for Vordingborg Kommunes satsning på musikskoleområdet. Nye velindrettede undervisning- og administrationslokaler til Vordingborg-Langebæk Musikskole, i et nyt Kulturhus i Vordingborg.

Et Kulturhus med Bibliotek og Musikskole under samme tag. Visionært som kulturbærende institutioner i praktisk bofællesskab til inspiration for borgere og medarbejdere. Arkitektonisk og landskabsmæssigt smukt byggeri som også vidner om høj æstetisk sans. Et eksempel til efterfølgelse for andre visionære kommuner i landet. Prisen overrækkes til Borgmester Bent Pedersen, Vordingborg.

Årets Musikskolekommune 2005
Prisen gives for Herning satsning på musikskoleområdet. Dels det nytænkte musikskolebyggeri som bør stå som eksempel til efterfølgelse for andre visionære kommuner i landet. Dels de øgede økonomiske rammer til undervisningen samt satsningen på samarbejdet i Musikkens Hus med Den Jyske Sangskole og Herning Garden. Endeligt også de nye faciliteter til Ensemble Midt Vest. En storstilet satsning på musikken og kulturen bredt der sætter focus på vore kulturelle værdier i borgernes hverdag.

Årets Musikskoleelev 2005
Prisen gives til Elisabeth Nærum, Hillerød Musikskole for hendes store talent for klarinetspillet samt hendes helt usædvanlige engagement i det sociale liv. Klarinetten spilles desværre af alt for få herhjemme så det er skønt når der dukker store talenter som Elisabeth op. Samtidigt sætter musikskolerne også fokus på det sociale liv og samværet og samarbejdet i dagligdagen. Her har Elisabeth været en yderst positiv bidragyder på Hillerød Musikskole.

 

Share Button