Vi modtager ofte invitationer fra udenlandske samarbejdspartnere til internationale festivaler o.a.

DAMUSA er medlem af EMU, Den Europæiske Musikskole Union. EMU arbejder for, at musikskolernes får optimale vilkår.

EMU arbejder ud fra Weimar-erklæringen, som repræsentanterne for de nationale musikskoleforeninger enstemmigt vedtog i 1999.

DAMUSA mødes flere gange årligt med vores nordiske søsterorganisationer i hhv. Norge, Sverige og Finland. NMKU, Nordisk Musik- og Kulturskoleunion.
Vi samarbejder om projekter, udveksler erfaringer, informationer samt statistik og debatterer udviklingen indenfor musik- og kulturskolerne i Norden.

Share Button