Interview med bestyrelsesmedlem: DAMUSA kan som selvstændig uafhængig organisation noget, de andre ikke kan, og er en uvurderlig samarbejdspartner, som stiller viden og indsigt til rådighed, siger forældrerepræsentant Peder Linneberg.

Af Martin Blom Hansen

I vinter og forår 2017 bringer vi korte interviews med medlemmerne af DAMUSAs bestyrelse for at høre, hvorfor de har valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet, hvad DAMUSA er for dem, og hvad der er vigtigt at arbejde med på musikskoleområdet og det musikpolitiske felt.

Peder Linneberg er forældrerepræsentant og har været bestyrelsesmedlem i DAMUSA siden 2008. Han er solokontrabassist i Sønderjyllands Symfoniorkester.

Hvorfor er du gået ind i arbejdet som bestyrelsesmedlem i DAMUSA?

”Jeg er jo som forælder bruger og desuden som musiker meget interesseret i dansk musikliv. Jeg tror, at min faglige baggrund også er relevant her. I DAMUSA-sammenhæng kan jeg blandt andet gøre opmærksom på noget af det historiske. Historien er væsentlig, da den politiske horisont ofte er kort. Musik skal vi have mere af, og 40 år med kommunale musikskoler er en succes, vi må bygge videre på. Lige nu er det spændende, hvor meget musikskolerne kan rette op på den politisk bestemte marginalisering af musik i folkeskolen. Oprettelse af orkestre på skolerne vil være et stort spring frem. Min påstand vil være, at en udgift til et instrument til hver elev hentes ind mange gange i socialbudgettet. For mig er det vigtigt at understrege musikkens selvstændige værdi. Selv garvede musikfolk føler det nødvendigt at slå på, at musik er godt for dansk og matematik. Det er glædeligt, at man forsker i musikkens afledte effekter, og kan det dæmme op for de værste nedskæringer, er det positivt. Men musik er og bliver vigtig i sig selv.”

Hvordan ser du på samarbejdet med øvrige organisationer og andre dele af musiklivet?

”DAMUSA kan som selvstændig uafhængig organisation noget, de andre ikke kan, og er en uvurderlig samarbejdspartner, som stiller viden og indsigt til rådighed. DAMUSA er ikke bundet af for eksempel en faglig forening eller en ledelse med en bestemt farve, men er fri af politiske dagsordener og økonomiske interesser og kan derfor upåvirket repræsentere musikskoleeleverne. Det er dem, det handler om. Musikskoleeleverne skal vi passe godt på, hvis vi eksempelvis fortsat vil være i stand til at besætte stillinger i danske orkestre med danske musikere.”

Hvad er det vigtige for dig i dit engagement i det organisatoriske arbejde?

”Jeg har selv været med og oplevet hele turen fra de første musikskoler, det første Musikalske Grundkursus, de gode gamle dage med fem konservatorier med hver deres stemning – og siden mit arbejde i orkestre og ensembler. Det betyder meget. Men min motivation kommer bestemt også andre steder fra. Det er en ubetalelig glæde at opleve børn, der efter en lang skoledag kommer lidt trætte til musikskolen, og så se dem komme ud i højt humør efter musikundervisningen. I forhold til mit arbejde i DAMUSA er det vigtigt at understrege, at organisationen er til for brugerne og er med til at sikre gode musikskoler. Det handler om at lytte til alle – brugerne, forældrene, lærerne og lederne.”

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button