Interview med bestyrelsesmedlem: DAMUSA taler som organisation til mange forskellige brugere og interessenter, og det styrker musikskolerne, siger musikunderviser Kristine Bjørg Markussen.

Kristine Bjørg Markussen.

Kristine Bjørg Markussen.

Af Martin Blom Hansen

I de kommende måneder bringer vi korte interviews med medlemmerne af DAMUSAs bestyrelse for at høre, hvorfor de har valgt at gå ind i bestyrelsesarbejdet, hvad DAMUSA er for dem, og hvad, de mener, er vigtigt at arbejde med på musikskoleområdet og det musikpolitiske felt.

Kristine Bjørg Markussen er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium, underviser på Aarhus Musikskole og har været bestyrelsesmedlem i DAMUSA siden efteråret 2016.

Hvorfor er du gået ind i arbejdet som bestyrelsesmedlem i DAMUSA?

”DAMUSA er en meget demokratisk organisation med mange forskellige brugere og bredt bagland. Jo mere erfaring og bredde, jo stærkere. Jeg mener, det styrker musikskolerne at have en bred organisation. Som musiklærer er det væsentligt, at jeg kan få inspiration og kan hente viden. Når jeg går ind i bestyrelsen, kan jeg være med til at dele information og viden.
Jeg har læst DAMUSAs nyhedsbrev i al den tid, jeg har været ansat som musiklærer. Nyhedsbrevet har betydning for mig for at få information og inspiration. Det handler for mig om at have fokus på vidensdeling, didaktik og udviklingen af musiklivet på nationalt plan,” siger Kristine Bjørg Markussen.

Hvordan ser du på samarbejdet med øvrige organisationer og andre dele af musiklivet?

”DAMUSA bør være en sammenslutning, som har flest mulige repræsenteret inden for musikskolernes verden. Samarbejdet med institutioner og forskellige øvrige dele af musiklivet er også vigtigt at have et blik for, når man er med i bestyrelsen. Det er godt, at der er en generalsekretær med fingeren på pulsen, så der er et link mellem musikskolerne og den øvrige del af musiklivet og musikbranchen. Det gælder også alt det, der sker på frivillig basis og på professionelt plan i musiklivet. Det link har stor betydning, så DAMUSA ved, hvad der rører sig derude – herunder også de musikpolitiske tiltag.”

Hvad betyder noget for dig i dit engagement i det organisatoriske arbejde?

”Det er for mig utroligt spændende at tænke på nationalt plan. Hvad kan man udvikle af ideer, som gør, at musikskolerne er et vigtigt sted at være. DAMUSA skal være en sammenslutning, der ved noget om musikskolerne, men som også forstår musiklivet i sin helhed. DAMUSA har en stor vifte af erfaring og viden på nationalt plan. Den skal bruges og formidles, og det er en styrke, at vi har det nationale fokus.”

Andre væsentlige emner for mig er, at musikbranchen, de professionelle musikere, og det der sker inden for musikkunstens verden taler sammen med musikuddannelsesområdet. Inspirationen skal gå begge veje. Vi har nogle utroligt dygtige og kreative musikere, og deres arbejde skal kanaliseres ud til undervisningsinstitutionerne. Og så skal musikinstitutionerne og primært musikskolerne forstå den digitale virkelighed, og hvordan børn og unge bruger de digitale medier i deres hverdag. Ude på musikskolerne er der meget god kvalitetsundervisning. Vi skal se mere på, hvordan vi bringer det ud på nettet og formidler denne kvalitet på for eksempel YouTube.”

DAMUSA Nyt

DAMUSA Nyhedsbrev

- Tilmeld og få vores nyhedsbrev i mailboksen.

temanyt
Share Button