Pressemeddelelse: 

1000 elever på 10 skoler fordelt over hele landet bliver små mestre i orkesterspil med start fra skoleåret 2018/19. Det sker som led i en ambitiøs plan med titlen OrkesterMester, som Nordea-fonden støtter økonomisk. 

Skoleorkestre i Danmark står foran et gevaldigt løft. Efter sommerferien kan 10 skoler nemlig give gratis instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i skoletiden, og nu offentliggøres navnene på de kommuner, der har haft mod på at gå ind i det ambitiøse projekt.

Tegning: Nicco fra Believerband på Ellemarkskolen i Køge.

De ti frontløberpar af skole og musikskole/kulturskole er valgt på baggrund af ansøgninger fra 16 kommuner. Skole, musikskole og kommune har forpligtet sig til at give instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i et flerårigt forløb. Instrumenterne er strygere, træblæsere, messingblæsere og melodisk slagtøj.

Investering i orkestre som del af bosætnings- og udviklingsstrategier
De enkelte kommuner har lagt en betydelig egen-investering i lærerlønninger over en årrække for at komme i betragtning til OrkesterMester. Det vækker begejstring hos musik-og kulturskolernes landsorganisationer, at der i forvaltningerne og i byrådene er blik for, at man får noget for pengene, når man investerer i aktiv musikudøvelse.

”Vi kan se i ansøgningerne, at man i kommunerne tænker OrkesterMester ind i kommunens politik. At projektet betragtes som et væsentligt bidrag til for eksempel bosætningspolitik og som noget, der puster til udviklingsstrategier for børne- og ungeområdet. Det er meget glædeligt, at der er et klart  blik for den merværdi, man også får i dette projekt,” siger Anja Reiff, formand for Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL.

3,4 millioner fra Nordea-fonden
Projekt OrkesterMester får 3,4 mio. kroner fra Nordea-fonden. Pengene fra Nordea-fonden går til instrumentkøb, men også til kurser for underviserne og til transport. De små orkestermestre i skoleorkestrene skal nemlig jævnligt møde de store orkestermestre i landets professionelle orkestre og ensembler. En del af projektet er OrkesterMesterFester for alle 1.000 børn sammen med DR Symfoniorkestret i DR Koncerthuset.

OrkesterMester har mange partnere
OrkesterMester er udviklet af Danske Musik- og Kulturskoleledere, DAMUSA, Skolelederforeningen og DR SymfoniOrkestret. Landets øvrige symfoniorkestre bakker også op om projektet, ligesom amatørorkestrenes landsforeninger, Børne- og Kulturchefforeningen og Music in the Brain på Aarhus Universitet gør det.

Kodeordene for OrkesterMester er spilleglæde, selvtillid, sammenhold og skolestolthed, og i Orkestermester bliver musikken en mulighed for alle børn.
”Jeg er overbevist om, at det vil smitte positivt af på hele skoledagen,” siger Nina Ulf Jørgensen, generalsekretær for Dansk Musikskolesammenslutning.

Nordea-fonden støtter gode liv.
“Følelsen af at kunne få lyd ud af et instrument giver grobund for at tro på egne evner. Det giver også en helt unik mulighed for at blive en del af det stærke fællesskab i et orkester. Du er afhængig af de andre, og de er afhængige af dig. Orkestermester kan blive en nøgle til at øge børns empati og evne til samarbejde. Vi håber samtidig, at Orkestermester med eksemplets magt kan inspirere til tættere samarbejder mellem folke- og musikskoler i hele landet”, siger direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen

Det endelige mål for organisationerne bag OrkesterMester er skoleorkestre i alle kommuner.

De 10 første OrkesterMester-skoler er:

Region Nord
Brønderslev Kommune:
Skolegades Skole i samarbejde med Brønderslev Kulturskole.
Skoleleder Jørgen Dyrskjøt Thorsen 9945 4822
Kulturskoleleder John Fuglsang: 9945 5970

Morsø Kommune:

M. C. Holms Skole i samarbejde med Morsø Musikskole
Skoleleder Michael Dahlgaard: 2479 2248
Musikskoleleder Lars Stig Frandsen: 97 72 15 11

Region Midt
Ringkøbing-Skjern Kommune:
Ringkøbing Skole i samarbejde med Musikskolen Ringkøbing-Skjern.
Skoleleder Peter Kold Jensen: 99 74 25 00
Musikskoleleder Thorkild Borup Nielsen: 9974 2556

Skive Kommune:

Ådalskolen i samarbejde med Skive Musikskole.
Skoleleder Jakob Holten Olsen:  9915 3401/ 2692 4365
Konst. musikskoleleder Anja Brejner Højgaard: 9915 7271

Silkeborg Kommune:

Hvinningdal Skole i samarbejde med Den Kreative Skole
Skoleleder Claes Søndegaard Pedersen :89 70 25 50
Leder af Den Kreative Skole Erling Kyvsgaard: 89 70 53 00 / 8970 5301

Region Syd
Faaborg-Midtfyn Kommune:
Broskolen afd. Bøgehøj og afd. Rolfsted i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Musikskole.
Skoleleder Flemming Mortensen 7253 3741 / -4069
Musikskoleleder Helle Jakobsen 7253 8360

Vejen Kommune:

Østerbyskolen i samarbejde med Vejen Musikskole.
Skoleleder Allan Lauenblad 25584010
Musikskoleleder Gitte Hvid 996 5200/ 3053 9070

Region Sjælland
Næstved Kommune:
Lille Næstved Skole, afd. Herlufholmsvej i samarbejde med Næstved Musikskole.
Skoleleder Torben Møller Nielsen: 55 88 80 01
Musikskoleleder Jørgen Graven Nielsen: 2545 0848

Sorø Kommune:
Sorø Borgerskole i samarbejde med Sorø Musiske Skole
Skoleleder Søren Brockdorff: 5786 4000
Leder af Musiske Skole Peter Mensink: 57876471

Region Hovedstaden
Egedal Kommune
Distriksskole Ølstykke i samarbejde med Egedal Musikskole.
Distriktsskoleleder Lise Boye: 4716 0777
Musikskoleleder Mikkel Benn: 7259 7882

Kontakt OrkesterMester
Sekretariatsleder Benedicte Christiansen, Danske Musik- og Kulturskoleledere, tlf. 25 88 19 21, mail: info@dmkl.dk

Mere om OrkesterMester

Share Button